Hur beskattas företag i Hongkong?

Bolagsskatt i Hong Kong

Skatt för företag i Hong Kong

Starta bolag i Hongkong idag

Hong Kong har ett attraktivt skattesystem för företag med relativt låga skattesatser och ett enkelt skatteförfarande. Nedan kan du läsa mer om de viktigaste aspekterna av bolagsskatten i Hongkong:

Standard skattesats: Bolagsskattesatsen i Hongkong är 16,5 % på vinster för inhemska företag. Detta gäller för vinst som genereras inom Hongkong.

Reducerad skattesats för små och medelstora företag (SMEs): För de första HKD 2 miljoner av beskattningsbar inkomst är skattesatsen reducerad till 8,25 %. På inkomster över detta belopp tillämpas standard skattesatsen på 16,5 %.

Fördelar med skattesystemet i Hongkong
Ingen källskatt på utdelningar: Hongkong tar inte ut någon källskatt på utdelningar som betalas till aktieägare, oavsett om de är inhemska eller utländska.

Ingen kapitalvinstskatt: Det finns ingen skatt på kapitalvinster i Hongkong. Vinster från försäljning av tillgångar, inklusive aktier och fastigheter, är inte beskattningsbara.

Ingen moms (mervärdesskatt): Hongkong har ingen moms, vilket förenklar affärsverksamheten och minskar kostnaderna för företag.

Ingen skatt på ränta och royalties: Hongkong tar inte ut någon skatt på ränta eller royalties som mottas av eller betalas till icke-residenta.

Territoriellt skattesystem: Endast inkomster som genereras inom Hongkong är beskattningsbara. Inkomster som tjänas utanför Hongkong är undantagna från skatt, även om de repatrieras till Hongkong.

Enkel skatteadministration: Skattesystemet i Hongkong är känt för sin enkelhet och transparens. Det finns färre administrativa krav och dokumentation jämfört med många andra jurisdiktioner.

Omfattande nätverk av dubbelbeskattningsavtal: Hongkong har ingått dubbelbeskattningsavtal med många länder, vilket hjälper företag att undvika dubbelbeskattning och underlättar internationella affärstransaktioner.

Sammanfattning av bolagsskatt i Hong Kong
Hongkong erbjuder ett mycket konkurrenskraftigt skattesystem för företag med en bolagsskatt på 16,5 % för vinster och en reducerad skattesats på 8,25 % för de första HKD 2 miljonerna av beskattningsbar inkomst. Avsaknaden av kapitalvinstskatt, källskatt på utdelningar, ränta och royalties, samt inget moms gör Hongkong till en attraktiv jurisdiktion för företag. Dessutom gynnas företag av ett enkelt och transparent skattesystem och ett omfattande nätverk av dubbelbeskattningsavtal.

sv_SESvenska